לקוחות המשרד

עמוד הבית » לקוחות המשרד
פעולת הקריאה היא פעולה של צילום מילים שלמות. שימוש בפונט מתחכם עשוי להקשות את הקישור בין המילה הכתובה לבין תוכנה. לכן:
טקסט רץ כדאי שיהיה מבוסס על פונט מובנה וקריא, שם נמצאת בד”כ אינפורמציה רבה ותוכנה הוא העיקר.
פונט של כותרות יכול להיות (ואולי אף רצוי) מתחכם/אמוציונלי יותר ופחות קריא.

באופן כללי מומלץ לא להשתמש ביותר משנים, שלושה פונטים לפורמט וכדאי גם להמנע משימוש מיותר במשקלים השונים של הפונט.

איטליק/פונט נטוי מסמל נאמנות למקור. הוא לא נועד להדגשה, מה גם שפונט נטוי הוא המשקל הכי פחות קרי של הפונט.

קו תחתון מקשה על זיהוי האותיות ובפורמט ממוחשב הוא מורה על קישורת, לכן יש לחשוב פעמיים לפני שמשתמשים בהדגשה כזו.